blog Justyny i Moniki

Zdradzamy więcej szczegółów dotyczących niemieckiej płyty. Wczoraj zamieściłyśmy kilka pierwszych tytułów. Dziś czas na wszystkie

1 Schwer verliebt…und Herz verschenkt

 • Marek Kisielinski – Kompozytor
 • Tomasz Bastkowski – autor polskiego tekstu

Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu

2. Es brennen die Berge und Wälder –

–  Version 2009

 • Seweryn Krajewski – kompozytor
 • Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu
 • Janusz Kondratowicz – autor polskiego tekstu

3. Lange her

 • Thomas Natschinski – kompozytor
 • Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu

4. Mond auf dem Dach

 • Arkadiusz Wiśniewski – kompozytor
 • Tomasz Bastkowski – autor polskiego tekstu
 • Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu

5. La Paz um sechs Uhr zwei

 • Jerzy Skrzypczyk – kompozytor
 • Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu, kompozytorka
 • Mariusz Semaniuk – autor polskiego telstu

6. Das erste Mal

 • Jerzy Skrypczyk – kompozytor
 • Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu, kompozytorka
 • Janusz Kondratowicz – autor polskiego tekstu

7 Wahnsinnsnacht

 • Marek Kisieliński – kompozytor
 • Nerger Rita – autorka niemieckiego tekstu

8 Sie tanzte einen Sommer

 • Jerzy Skrypczyk – kompozytor
 • Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu, kompozytorka
 • Janusz Kondratowicz – autor polskiego tekstu

9. Halt mich nicht länger fest

 • Marcin Wądolowski – kompozytor, autor polskiego tekstu
 • Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu, kompozytorka

10 Niemand soll es wissen

 • Seweryn Krajewski – kompozytor
 • Krysztof Dzikowski – autor polskiego tekstu
 • Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu, kompozytorka

11 Weißes Boot – Version 2009

 • Seweryn Krajewski – kompozytor
 • Krysztof Dzikovski – autor polskiego tekstu
 • Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu, kompozytorka

12 Kurze Bekanntschaft

 • Krzysztof Klenczon – kompozytor
 • Ingeburg Branoner – autorka niemieckiego tekstu, kompozytorka
 • J. Kossela – autor polskiego tekstu

13 Auf dem Dach dieser Welt – Version 2009

 • Seweryn Krajewski – kompozytor
 • Agnieszka Osiecka – autorka polskiego tekstu
 • Regina Scheer – autorka niemieckiego tekstu
ARCHIWUM