blog Justyny i Moniki

Tak, to właśnie nic innego jak, autografy członków Czerwonych Gitar. Każdy z Was, jeśli nie posiada jeszcze podpisu wokalistów, a chciałby go mieć może go zdobyć w następujący sposób:

Należy przesłać zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem pocztowym na adres:

Czerwone Gitary

ul. Modra 82

80-736 Gdańsk

(z dopisem: „Autograf”)

ARCHIWUM