blog Justyny i Moniki

 SKŁADY ZESPOŁU
w latach 1965-2015,
czyli po 50 latach od powstania zespołu

Opracowanie: Janusz Cholewa, aktualizacja: autorki

Pierwszy skład zespołu od 1965.01.03: Bernard Dornowski, Krzysztof Klenczon, Jerzy Kossela, Jerzy Skrzypczyk, Henryk Zomerski, gościnnie (od stycznia do sierpnia 1965) – Seweryn Krajewski;

1965.08 – odchodzi Seweryn Krajewski (skład: B.Dornowski, K.Klenczon, J.Kossela, J.Skrzypczyk, H.Zomerski);

1965.12.12 – odchodzi Henryk Zomerski (skład: B.Dornowski, K.Klenczon, J.Kossela, J.Skrzypczyk);

1965.12.31 – powraca Seweryn Krajewski (skład: B.Dornowski, K.Klenczon, J.Kossela, S.Krajewski, J.Skrzypczyk);

1967.04.20 – odchodzi J.Kossela (skład: B.Dornowski, K.Klenczon, S.Krajewski, J.Skrzypczyk);

1970.01.20 – odchodzi K.Klenczon (skład: B.Dornowski, S.Krajewski, J.Skrzypczyk);

1970.02.02 – dochodzi Dominik Kuta ps. Kondrat (skład: B.Dornowski, D.Konrad, S.Krajewski, J.Skrzypczyk);

1970.12.13 – odchodzi Dominik Konrad (właściwie Dominik Kuta) (skład: B.Dornowski, S.Krajewski, J.Skrzypczyk);

1974.07.01 – dochodzi Ryszard Kaczmarek (skład: B.Dornowski, R.Kaczmarek, S.Krajewski, J.Skrzypczyk);

1976.12 – odchodzi Ryszard Kaczmarek (skład: B.Dornowski, S.Krajewski, J.Skrzypczyk);

1977.01 – dochodzi Jan Pospieszalski (skład: B.Dornowski, S.Krajewski, J.Pospieszalski, J.Skrzypczyk);

1979.10 – odchodzi Jan Pospieszalski (skład: B.Dornowski, S.Krajewski, J.Skrzypczyk);

1991.06.17 – powraca Jerzy Kossela jako gość zespołu (skład: B.Dornowski, J.Kossela, S.Krajewski, J.Skrzypczyk);

1994.12 – ponownie odchodzi Jerzy Kossela (skład: B.Dornowski, J.Kossela, S.Krajewski, J.Skrzypczyk); (skład: B.Dornowski, S.Krajewski, J.Skrzypczyk);

1997.07 – odchodzi Seweryn Krajewski (skład: B.Dornowski, J.Skrzypczyk);

1997.07.26 – dochodzą Wojciech Hoffman i Mieczysław Wądołowski (skład: B.Dornowski, W.Hoffman, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski);

1998.09 – powracają Jerzy Kossela i Henryk Zomerski (skład: B.Dornowski, J.Kossela, W.Hoffman, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, H.Zomerski);

1999.04 – odchodzi Bernard Dornowski (skład: J.Kossela, W.Hoffman, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, H.Zomerski);

1999.05 – dochodzi Arkadiusz Malinowski (skład: J.Kossela, W.Hoffman, A.Malinowski J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, H.Zomerski);

2000.06.04 – odchodzi Wojciech Hoffman (skład: J.Kossela, A.Malinowski J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, H.Zomerski);

2000.06 – dochodzi Dariusz Olszewski (skład: J.Kossela, A.Malinowski D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, H.Zomerski);

2003.04 – odchodzi Arkadiusz Malinowski (skład: J.Kossela, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, H.Zomerski);

2003.05.02 – dochodzi Arkadiusz Wiśniewski (skład: J.Kossela, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski, H.Zomerski);

2004.03 – odchodzi Dariusz Olszewski (skład: J.Kossela, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski, H.Zomerski);

2004.01– dochodzi Marek Kisieliński (skład: M.Kisieliński, J.Kossela, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski, H.Zomerski);

2010.08 – powraca Dariusz Olszewski (skład: M.Kisieliński, J.Kossela, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski, H.Zomerski);

2010.11.10 – odchodzi Henryk Zomerski (skład: M.Kisieliński, J.Kossela, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski);

2013.04.13 – odchodzi Marek Kisieliński (skład: J.Kossela, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski);

2013.04.21 – dochodzi Artur Chyb (skład: A.Chyb, J.Kossela, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski);

2014.10 – odchodzi Artur Chyb (skład: J.Kossela, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski);

2014.11 – dochodzi Marcin Niewęgłowski (skład: J.Kossela, M.Niewęgłowski, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski)

2016.03 – odchodzi Marcin Niewęgłowski, dochodzą promowani przez zespół: Artur Żurek i Marek Jabłoński (skład: M. Jabłoński, J. Kossela, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski, A. Żurek)

2016.11 – odchodzi J. Kossela (skład: M. Jabłoński, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski)

2017.10 – odchodzi Artur Żurek (skład: M. Jabłoński, J. Kossela, D.Olszewski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski)

2022.10/09 – odchodzi Dariusz Olszewski, dochodzi Marcin Niewęgłowski (skład: M. Jabłoński, M. Niewęgłowski, J.Skrzypczyk, M.Wądołowski, A.Wiśniewski)

Do dnia dzisiejszego zaszczyt przynależności do polskich Beatlesów miało 19 muzyków. Są/byli to:

 • Jerzy Skrzypczyk (1965.01.03 – do dnia dzisiejszego)
 • Bernard Dornowski (1965.01.03 – 1999.04)
 • Seweryn Krajewski (1965.01.03 – 1965.08, 1965.12.31 – 1997.07)
 • Jerzy Kossela (1965.01.03 – 1967.04.20 1991.06.17 – 1994.12, 1998.09 – 2015.01.02)
 • Mieczysław Wądołowski (1997.07.26 – do dnia dzisiejszego
 • Henryk Zomerski (1965.01.03 – 1965.12.12, 1998.09 – 2010.11.10)
 • Arkadiusz Wiśniewski (2003.05.02 – do dnia dzisiejszego)
 • Marek Kisieliński (2004.01 – 2013.04.13)
 • Dariusz Olszewski (2000.06 – 2004.03, 2010.08 – 2022.09)
 • Krzysztof Klenczon (1965.01.03 – 1970.01.20)
 • Arkadiusz Malinowski (1999.05 – 2003.04)
 • Wojciech Hoffmann (1997.07.26 – 2000.06.04)
 • Jan Pospieszalski (1977.01 – 1979.10)
 • Ryszard Kaczmarek (1974.07.01 – 1976.12)
 • Artur Chyb (2013.04.21 – 2014.10.02)
 • Dominik Konrad (Kuta) (1970.02.02 – 1970.12.13)
 • Marcin Niewęgłowski (2014.11 – 2016.03, od 2022.10.22 do dnia dzisiejszego)
 • Artur Żurek (03.2016. – 5.10.2017)
 • Marek Jabłoński (03.2016 – do dnia dzisiejszego)
ARCHIWUM