blog Justyny i Moniki

W zeszłym roku Czerwone Gitary swoim występem uświetniły szkolenie zorganizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Częstochowie. Jego celem było zapoznanie pracowników z ich obowiązkami i zadaniami z zakresu zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru w zakładzie pracy. Impreza odbyła się w Hali Polonia. Fotogaleria, choć niestety niewielka, znajduje się pod adresem:

Nie martwcie się jednak małą ilością zdjęć,  gdyż zapewniamy, że już niedługo fotek będzie pod dostatkiem, co prawda z innego występu, ale na pewno będzie co oglądać.

ARCHIWUM