blog Justyny i Moniki

Takich tłumów, jak w ostatnią niedzielę – 10 czerwca – już dawno nie widziano na rynku w Dębicy. Wieczorny występ Czerwonych Gitar, stanowiący zwieńczenie dwudniowego święta miasta, przyciągnął tam wielopokoleniową widownię. Przebieg tych obchodów szczegółowo obrazują poniższe galerie:

ARCHIWUM