blog Justyny i Moniki

Dziś 3 stycznia 2009r. mijają 44 lata odkąd powstał legendarny zespoł Czerwone Gitary. Pierwszy skład grupy tworzyli: Jerzy Skrzypczyk, Jerzy Kosela, Henryk Zomerski, Bernard Dornowski i Krzysztof Klenczon. Później skład zespołu często ulegał zmianie. Do „Polskich Beatlesów”, jak ich nazywano, dołączył Seweryn Krajewski. Potężnym ciosem była śmierć znakomitego muzyka Krzysztofa Klenczona. Przez zespoł przwijało się wiele wybitnych postaci muzycznych takich jak: Jan Pospieszalski, Wojciech Hoffmann, Dominik Kuta  czy Ryszard Kaczmarek. W 1997r. do współpracy zaproszono p. Mieczysława Wądołowskiego. Gra on w zespołe do dziś. Kolejnym etapem działalnosci Czerwonych Gitar było promowanie młodych, zdolnych muzyków. Pierwszymi byli: Arkadiusz Malinowski i Dariusz Olszewski. Dziś Czerwone Gitary występują w składzie 6-osobowym. Są to: Jerzy Skrzypczyk, Jerzy Kosela, Henryk Zomerski, Mieczysław Wądołowski, Arkadiusz Wiśniewski i Marek Kisieliński. W roku 2005r. obchodzili swoje 40-lecie i zagrali cykl koncertów: „40 koncertów na 40-lecie” W tym samym roku wydali nową płytę pt. „Czerwone Gitary O.K.”, a Marek Gaszyński wydał książkę pt. „Czerwone Gitary. Nie spoczniemy”. Piosenki Czerwonych Gitar śpiewają wszystkie pokolenia. Któż nie zna „Anny Marii”? Kto nie potrafi zanucić „Nie zadzieraj nosa”? Zespoł cały czas koncertuje i jest znakomitej formie.

Z okazji jubileuszu życzymy więc Czerwonym Gitarom kolejnych sukcesów, wspaniałych piosenek i  wielu koncertów.

ARCHIWUM